calendar 高级搜索网站地图
最新更新:·重要天气预报(04-20)·危险化学品登记证取证企业名单(第201814批)(04-19)    更多>>
 
 
您现在的位置是:首页>>职业卫生监管

公 告

2016年第31号
  发布日期:2016年10月10日  点击:11161次
    根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第50号)和《关于印发职业卫生技术服务机构乙级资质认可工作程序认可条件及评审项目标准的通知》(鲁安监发〔2013〕7号)等有关规定,决定注销5家职业卫生技术服务机构乙级资质(名单附后)。
    特此公告。
    附件:注销资质名单


                                                                  山东省安全生产监督管理局
                                                                        2016年10月9日

关闭
微博

山东省安监局
微博